Wczesną wiosną 1970 roku mała wioska Monchoux w Valais przeżywa niezwykłe poruszenie. Czy to z powodu głosowania nad prawem wyborczym dla kobiet? A może z powodu zbliżającego się referendum w sprawie wydalania cudzoziemców? Nie, gorzej: rozpada się miejscowa orkiestra dęta! Połowa wioski obwinia Aloysa, a druga połowa – Pierre’a. Początkowo jedynie muzyczny konflikt, przeradza się w debatę polityczną i nie oszczędza miłości…

En ce début du printemps 1970, le petit village valaisan de Monchoux connaît une agitation inhabituelle. Est-ce à cause de la votation sur le droit de vote des femmes? Ou à cause du prochain référendum sur le renvoi des étrangers? Non. Pire: La fanfare du village a implosé! La faute à Aloys dira la moitié du village, la faute à Pierre répondra l’autre. L’opposition sera politique, musicale, et amoureuse.

O dacie pokazu będziemy informować…